Đã hoàn thành

BASEKIT/ RESPONSIVE TEMPLATE REVISION-3.1

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Harwinderpal với giá $10 USD / hour trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

BASEKIT/ RESPONSIVE TEMPLATE REVISION-3.1

Hi Freelancer,

We require some specific PHP/CSS revisions to a template we are currently using

to develop our website. The template uses an online editor please find details above.

Please make sure you understand the instructions

and are clear of the work required.

Please find attached detailed instructions for the project,

and confirm this is covered in your quotation.

Please find attached images attached.

Best regards,

 

Paul Weber

Kuche

PROJECT

BASEKIT/ RESPONSIVE TEMPLATE REVISION-3.1

[url removed, login to view]

3.1-SLIDESHOW

3.1A-SLIDESHOW/ MASTHEAD/ SLIDESHOW/ VERTICAL SPACE REVISE TO 120PX (123PX)

3.1B-SLIDESHOW/ MASTHEAD/ IPAD/ VERTICAL SPACE TO FIX 120PX/ SHOULD BE CONSISTANT

BUDGET $10/ 1HR

LOGIN/ PASSWORD: TBC

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online