Đã đóng

Backend development - open to bidding

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $632 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Im looking for someone to take over backend development in my project. Backend is based on react admin interface, [url removed, login to view] API and MongoDB database. We are running a healthy food delivery mobile app. Current sprint involves minor addition of functionalities and a bit of debugging. If things go well, Im happy to expand our collaboration further. Please let's chat when you have some time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online