Đã đóng

Binary Options AutoBot

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R3000 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I'm looking for someone to assist in building a customised autotrader for binary options.

I have a strategy that I would like to automate. It is not a very complicated strategy but needs to autotrade to be successful. I have years of experience in trading FX/Equities as well as binary options but unfortunately I do not have coding skills.

I have tried to get this done on EA Builder but have been unsuccessful.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online