Đã đóng

Biometric Integration with Webpage for Authentication

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹57867 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We want to integrate Fingerprint scanner to Web page using ActiveX or Web socket technology. Fingerprint should be captured from this webpage should be passed to Authentication server for 1 : 1 fingerprint matching. For Matching use [url removed, login to view] , SDK. It is free for 30 days.

Once successfully tested, we would buy the license of the same.

Detail requirement given in attach webpage, source code of whole development need to be submitted to release the payment. Working source code demo has to be also provided.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online