Đã hoàn thành

Bir WordPress Şablonu Oluşturun

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nivasoftvietnam với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Editting Wordpress Codecanyon Pop-Up Plugin

Plug in address : [url removed, login to view]

Plug in files will send you for editting.

Work To Do ;

Add a custom field to into plugin.

Plugin will open according to referer of the visitor or not. For example if visitors come from facebook to my website plugin will work but not to open google search visitors or direct visitors

This referer should be changeable. If written [url removed, login to view] to referer area popup will be open only to twitterçcom visitors.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online