Đã đóng

BirdyGo Create an interactive web plus app

Dự án này đã được trao cho HongCStar86 với giá $1111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

To create an interactive app for android and iphone which links to a web server that manages databases of members and their submissions of bird information.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online