Đã hoàn thành

Bug Fixes for Woocommerce

Dự án này đã kết thúc thành công bởi satyajeetkeshari với giá $12 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

We need a bug fix for Woocommerce as you can see on our page [url removed, login to view] there are auction ended even though they are still running and we also need this in in german and not in english.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online