Đã hoàn thành

Bugfixing and Changes in a ODOO ERP Module

Dự án này đã kết thúc thành công bởi GYBWITHUS với giá €10 EUR / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€10 - €15 EUR / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

We work with Odoo 8.0.

We using a extra Module "sale_order_revision" what have an Bug in the Numbering of duplicated Quotes.

[url removed, login to view]

The Module running fine if you create a new Quote (ex. KA-10000) , cancel the Quote an make an new Quotation from it. The Quotation increase the Number (KA-10000-01) as expect.

The Problem is, if someone Duplicate a Quotation and make a new Revision from the duplicated Quote. Then the new Revision become the wrong Revision No.

Example:

New Quote No: KA-10000 (cancel and make an new Copy from this)

New Quote No:KA-10000-01 (Then Duplicate this )

New Quote No: KA-10001 (then cancel and make an new Copy from this)

The new Revision has to become the No: KA-10001-01 but

The new Quote becomes the no: KA-10000-01 or Odoo will make an Error that the Number is already there.

So we need someone who fix the Problem

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online