Bugfixing and Changes in a ODOO ERP Module

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €10 - €15 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

We work with Odoo 8.0.

We using a extra Module "sale_order_revision" what have an Bug in the Numbering of duplicated Quotes.

[url removed, login to view]

The Module running fine if you create a new Quote (ex. KA-10000) , cancel the Quote an make an new Quotation from it. The Quotation increase the Number (KA-10000-01) as expect.

The Problem is, if someone Duplicate a Quotation and make a new Revision from the duplicated Quote. Then the new Revision become the wrong Revision No.

Example:

New Quote No: KA-10000 (cancel and make an new Copy from this)

New Quote No:KA-10000-01 (Then Duplicate this )

New Quote No: KA-10001 (then cancel and make an new Copy from this)

The new Revision has to become the No: KA-10001-01 but

The new Quote becomes the no: KA-10000-01 or Odoo will make an Error that the Number is already there.

So we need someone who fix the Problem

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online