Đã đóng

Build an Android App to run "Ripple" cryptocurrency software

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £8631 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5000 - £10000 GBP
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

The Ripple project ([url removed, login to view]) has built a decentralised but managed ledger (blockchain). Currently although open source this is not being used to enable the average person to transfer money internationally - although this is what it is desiged to do. The reason for this is that Ripple are currently targetting business customers rather than individuals. I want to enage a developer to create an app which will allow people to upload money from a credit card, and send it to a recipient using the native currency (ripples or XRP) as an exchange medium.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online