Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $257 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

"I need a multilingual(Arabic, Turkish, English) shopping cart like alibaba. But a very simple versoin will do the task. it must be with bootstrap so that it can run on mobiles. Mainly I need it for drop shipping. So a payment gateway suitable for Turkey must be added.

(I will also need a basic banner and logo.) Can you provide me with an estimate for the above?

I prefer that you use an opensource multilingual shopping cart and do minimum programming work work yourself.

kindly give example links of your websites if possible. So that I can have the idea."

I prefer Arabic developers for my website . Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online