Đã đóng

Build an Online Store

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3807 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

We need Odoo 8 for our company

the system so far is suitable we may need a little bit of customization

we also need initial set up and training

Barcode scanner is a major module in our Odoo warehouse management system

the required Modules

1-Accounting

2-Warehouse

3-Point of Sale

4-Human Resource

5-Manufacturing

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online