Đã đóng

Build an Online Store / Mini Casino

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $64212 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50000 SGD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Hey, we are a organisation with a small budget to create a mini casino! We are looking for experienced and knowledgable coders, with the skills related to website design and creation. Please contact me if you are interested!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online