Đã đóng

Build an Online Store / Moderately Big Casino

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3114 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 SGD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hi, we are an organisation trying to create a Moderately Big Casino. We are looking to make a real-time casino with a 1v1 interaction game with other players. This is a vague message, but PM me for further details.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online