Build an Online Store / Moderately Big Casino

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 46

Mô Tả Dự Án

Hi, we are an organisation trying to create a Moderately Big Casino. We are looking to make a real-time casino with a 1v1 interaction game with other players. This is a vague message, but PM me for further details.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online