Build an SMS Application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 55

Mô Tả Dự Án

1- a local software / database to enter client details, i.e. Name/Contact/Email/Car details/Next MOT/Service/Description

2- when the client has his/her car due for service/Mot they should receive a text message

3- I should also get an Email confirmation to remind me of the due service for which client

4- If we have more than 3 clients due for service i want all client list that are due for MOT / Service to be sent to me by email in one report

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online