Đã đóng

Build an SMS Application

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $636 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

1- a local software / database to enter client details, i.e. Name/Contact/Email/Car details/Next MOT/Service/Description

2- when the client has his/her car due for service/Mot they should receive a text message

3- I should also get an Email confirmation to remind me of the due service for which client

4- If we have more than 3 clients due for service i want all client list that are due for MOT / Service to be sent to me by email in one report

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online