Đã đóng

Build Scrapers for Various Media Streaming Sites (f.x. Netflix, Hulu, Amazon) for links and deeplinks

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

We are looking for a for a programmer to join us full-time to help build scrapers for various media streaming sites such as netflix, hulu, amazon prime, hbogo, and about 85 more to gain links and deeplinks for corresponding movies, shows, and episodes from our database. This is a full time position that salary is negotiable for. We require someone who will not need much direction as we are currently backlogged already and would prefer someone who can jump in with not too much direction. Skilled programmers only!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online