Còn mở

Build a Shopify Plugin for our Company

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $241 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I need a Developer who can build a Shopify Plugin which helps future customers to connect with our service and start collecting feedback.

The Plugin will need to do:

APP PERMISSIONS

This app can access and modify your store‘s data.

Read orders, transactions and fulfillments

Read products, variants and collections

Modify theme templates and theme assets

Read store content like articles, blogs, comments, pages, and redirects

Please make me a quote

The App needs to be accepted by Shopify

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online