Đã đóng

Build a Social Networking & Group Website

Dự án này đã nhận được 98 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £2513 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

REED FULLY before bidding!! Bid only if you have built "social networking & group website" and send their link, otherwise pls do not waste your & my time.

You hve to build it from SCRATCH in PHP YII or Laravel. Reference; [url removed, login to view] There is 10% delay penalty per-day & if you are not organised & professional enough to guarantee your timing-delivery, then pls do not bid & do not waste anyone's time. Send the example of your most complex social networking & group website you have built.

The deadline for this project with the changes, trial & error is 'TWO MONTHS including holidays & weekends. After the two months, the project must be delivered fully, with no bug or any problem and it must be live & fully working on employer server. After the two months, there will be 10% penalty per day for delay in delivering the full & live working website on the employer server. Milestone would be released after delivering full & live working website on my server. After one/two weeks, a basic version of the website with the full design must be live & working on employer server to keep the members active & float our current traffic & business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online