Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹67167 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹10000 - ₹100000 INR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

This is one music webiste like gaana.com.

I added some extra features like licensing song, upload song by artist and Admin will be verify this song before uploded.

That is amazing project in advance java using Jsp and servlet.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online