Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nikolaranisavlj với giá $55 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I have a website that is not looking quite right on a mobile phone or tablet. It needs some tweaking. The menu bar works but doesn't look pretty. Same with many of the headings. I think a little css modification is what it needs but I'm not sure how to do it.

[url removed, login to view] is the URL

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online