Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho Lukeydukey66 với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I have already a up and running main website where the pages related to me are in a path or folder on the server. I would like to remove these pages which is built in php to an entirely different webhosting server with a new look and feel. the source files are already available just need to add few more pages like a home page. I am currently using 2 Database schemas mainly and this needs to be imported as well into the new server from the existing one

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online