Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho rinsadsl với giá $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I want to send SMS request via API which is Parley-x Soap

I want to convert that soap into PHP code to send

I started the PHP with authentication but I need to know the rest.

Files attached.

Feel free to modify PHP file and the authentication part if needed as well

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online