Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $328 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

[url removed, login to view] PHP Linking OrderID and External Vendor Order ID

Customers

Customer ID

Order ID

External Order ID

Orders

Local order ID

External order ID

We are a small company that needs to keep track of

our internal order id and external order id from our vendors. We

need a nice php website or preferably a easy-to-install solution in php.

A documentation guide how to setup on new server and also

future installments that we can choose for later upgrade of the

order tracking system.

Please when you message explain what you have worked with similar projects and can give us something simple and very robust in terms of searching options in the tracking system.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online