Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi scriptphp87 với giá $222 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I already have an existing website, however, I need to do some modification, this is what I am looking for:-

1. Change tabs on home page and add android and iOS link and logo (Editable on Admin Panel)

2. Hide Everything Else and Only Show on User-panel (Editable on Admin Panel)

a) Edit Profile

b) Change Password

c) Payment History

d) Payment - Change from Add Balance

e) Auto Recharge - Change Auto Recharge to $39 monthly, the same to Payment

Change "Your Pin" to "Account Number"

3. Database of non-payment plus late fee, re-connection fee and Payment window for the same.

4. Database to manually input:-

a) account number

b) Phone number

c) No repeat of phone number and account number

5. Disable Account after 30 days late on payment and print report button, options on what to print

a) Late Account Payment and fees

b) Active Account

c) Send email of payment reminder (Automatic)

d) Deactivated Account

6. Free trial offer and Referral page 5%

7. Redesign Homepage

Note: This is not a WordPress website and does not have a cPanel, you need to be able to do the work through command line or webmin.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online