Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1030 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $1500 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Hello @ALL,

we are planing to build a new webpage/blog with Django: The Web framework...

The Page should be identically to one of the Pepper International Sites [url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

So we need some features for our webpage:

-register/login (functionality to register via facebook/gmail)

-profile for each user

-every user can post deals in different categories

-deals and/or categories filtering

-badge system for the users

-messaging system

-searching for deals

-separate admin panel

- ....

The next Milestone after building this webpage will be to build and connect an IOS and Android App..

People who recommend another systems/frameworks with a good argumentation are welcome...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online