Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2206 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hello ,

I need help Creating a dynamic website. I had created one myself but I need a lot modification

there. [url removed, login to view]

1) I want it to be dynamic. Technology used should PHP, HTML, CSS, MYSQL(Does anything else

required?)

2) I need user experience same as currently my website have -> [url removed, login to view]

3) I need place of google ad in my website also.

4) I shall send you my current code.

5) Responsive - should work on android and ios tablets and mobile.

Let me know when we can chat regarding this. You can take time to complete this, 2 week

delivery is also fine.

One more thing:

I would love hearing from an idea how can I dynamically add content. Lets say, In 4th tab

under section "Socket Programming" I want to add one more

content, How we can achieve that?

Your deliverable will be

1) Full working solution and one writing what changes you have made to make

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online