Build a Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 117

Mô Tả Dự Án

I need a new website. I need you to design and build it. This website is for a ranch property which has 3 cabins for rental in Pipe Creek, Texas. We want a website which highlights the ranch itself, lodging, hunting, recreational activities, local attractions, information and reservations. We have a graphic designer which is putting together a electronic PDF highlighting some of this information. We need someone to take the digital brochure and expand it and turn it into a website. Lots of photos of the Ranch, cabins and recreational activities.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online