Đã đóng

Build a Website

Dự án này vừa được trao cho aamir4135 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need someone that has used https://easypropertylistings.com.au. a wordpresss listing plugin to make websites before. I am building a website and i cant seem to figure how to get it to work for me. i want to to use the basic plugin to display my listings on my clients website.

will need u to help and show me how it was configured. thanks a lot

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online