Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹8315 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have got 15 websites written in Core PHP, MySQL and Java Script and already running and hosted

Goal: I want it migrate all of them to Amazon Web Services EC2.

Conditions: After migration, all the 15 sites and all the existing features must be working as before.

You need to advice which EC2 instance would fit best for my requirement at minimal cost. [url removed, login to view]

There are 250-500 pages visits per day at the moment including all 15 sites.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online