Build a Website, Android App and IOS app

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹75000 - ₹150000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

We have posted 2 projects requirement in the below link - pls check and revert to us - thanks.

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online