Còn mở

Build a Website & Android App for the same

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹4185 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We need a WordPress website in which users can write stories and read stories.

We need 10 short stories too being written in the website.

For the same website, Android Application is also need to be generated.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online