Đã đóng

Build a Website (Urgent)

Dự án này đã nhận được 100 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $507 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

If you have experience in designing real estate website than bid.

Looking for an experienced web developer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online