Đã hoàn thành

Build a Website based on [url removed, login to view]

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wahajman với giá $400 AUD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hi

I need a website built that has the same functionality as [url removed, login to view] which is computer leasing website. We need to use xml feeds from our suppliers to populate the website with data and photos and descriptions, we also need the pricing to be converted into the weekly lease repayment and have the ability to add the accessories of the products as as upsell,. We need the website to have a wow factor like hardsofts but also look very professional, we need the complete functionality of hardsoftwebsite. The website needs to have seo automated from the xml feeds and general seo as well.

Please take a look at the hardsoftcomputers website and let as if you can complete this project, we need this done within 3 days, so you need to solely work on this and get it done.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online