Đã đóng

Build a Website for pump packaging company.

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹24867 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need to develop a website for my business hence looking for a freelancer. The reference website shall be something like [url removed, login to view] with easy to maintain and back end. I do not need all the pages that is shown on reference website like pump selector or distributor contact pages. Content and pictures shall be provided by me. Again the no. of product may be limited to 10 to 12 and not more but need back end option for me to add in future.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online