Đã đóng

Build a WordPress Website with existing design on specific theme

Dự án này đã nhận được 148 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
148
Mô tả dự án

Create WordPress website on specific theme "AVADA", the most job is to fit the CSS of the design on the AVADA theme. the webiste is on english.

WooCommerce website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online