Đã đóng

Build a custom software for a logistics company

Dự án này đã được trao cho maysaxena với giá $1000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

We need to build a custom software for a logistics company that permits interaction with clients, information on routes and deliveries, costs of the transportation, following debtors, statistics on the core processes

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online