Đã đóng

Build a family tree website

Dự án này đã nhận được 99 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $546 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

I require somebody to develop a website with CMS and multiple admin accesses where I can upload my family tree. I need the output to be interactive as this link [url removed, login to view]

Please make sure you propose a template. No proposal will be looked at without a template!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online