Đã đóng

Build a fantasy cricket Website

Dự án này đã được trao cho vishalvlm459 với giá ₹6666 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹2777 - ₹7777 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need a fantasy cricket website similar to [url removed, login to view] or [url removed, login to view] for only fantasy cricket.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online