Đã đóng

Build a CS:GO gambling website

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$739 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hello, Im looking for a people who is experienced and can write full website csgo gambling + bot like csgorage.com. Maybe u have already done it and u have to make some modifacations to sell it for me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online