Đã đóng

Build a marketplace platform for Trading Game Card

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1211 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Kindly check on my document for full detail

--- TERM AND CONDITIONS ---

* 85% payment will unlock after completed the system, and another 15% payment will unlock after 3 month which is you must provide technical support on this period

* You must be have experience on this kind of project

Don't offer me if you no agree my above agreement, Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online