Build a new Moodle Course Format based in one already exists

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

We need embed the moodle book view in the main page course.

Normally, you can find a list of links inside the sectiosn of a moodle main page course. For example, you can find the item "Sample book" linking to the URL url /mod/book/[url removed, login to view]

What we need is show the view of the book embedded in the section as you can see in the attached image, so that you don't need click "Sample book" to visit the book.

The starting point is the course format Buttons

([url removed, login to view])

And you can find inspiration here:

[url removed, login to view] -> official Moodle documentation about course formats

[url removed, login to view] -> This course format shows directly the book view instead of the list of items. It would perfect if you can use like "Main activity and other resources" instead "Single activity"

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online