Đã đóng

Build a new Moodle Course Format based in one already exists

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €714 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We need embed the moodle book view in the main page course.

Normally, you can find a list of links inside the sectiosn of a moodle main page course. For example, you can find the item "Sample book" linking to the URL url /mod/book/[url removed, login to view]

What we need is show the view of the book embedded in the section as you can see in the attached image, so that you don't need click "Sample book" to visit the book.

The starting point is the course format Buttons

([url removed, login to view])

And you can find inspiration here:

[url removed, login to view] -> official Moodle documentation about course formats

[url removed, login to view] -> This course format shows directly the book view instead of the list of items. It would perfect if you can use like "Main activity and other resources" instead "Single activity"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online