Đã đóng

Build a parallax website

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $463 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

looking to build a parallax website in a way similar to the link below. The smoothness of transition and one click fast slide change is something I'm looking for.

[url removed, login to view]

If you're experienced in making parallax sites than please get in touch. More jobs will be available for the right candidate.

Many thanks

cyrus

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online