Đã đóng

Build a product designer (Must have comparable experience)

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $503 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Here is an example of what I need:

[url removed, login to view]

If you cant open link you will need to use a proxy service. Site doesnt load for countries it doesnt service.

I will need this designer to be able to export 300dpi images and warn the client if they upload an image less than 300 dpi.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online