Đã đóng

Build simple booking system with calendar

Dự án này đã được trao cho nabskg với giá $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

**TO BE COMPLETED ASAP**

We require a simple booking system for property appointments.

1) Property list and status

2) Add booking

3) View bookings on calendar (Colour coded based on status)

4) Edit bookings

Ideally to be built in Laravel

Spec can be sent with fields

Calendar app: [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online