Build a static responsive website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $50 - $750 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 165

Mô Tả Dự Án

I need someone to build a simple static website

The web site has to be build with Bootstrap

It has to be responsive

The website is bilingual french and english

Pages : Home, all products, product details and a contact form

The selected freelancer will get all the JPGs and all details for the project

Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online