Đã hoàn thành

Build a static responsive website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sypsoo với giá $50 CAD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $750 CAD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
165
Mô tả dự án

I need someone to build a simple static website

The web site has to be build with Bootstrap

It has to be responsive

The website is bilingual french and english

Pages : Home, all products, product details and a contact form

The selected freelancer will get all the JPGs and all details for the project

Thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online