Đã đóng

Build a web service

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $95 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need a web service that goes to a website, clicks on a "Generate" button (which generates a 17 digit text string, and a shorter phrase), collects/records both pieces of information into a flat file, and repeats the action for a predetermined number of instances (which could be defined by the user). For example, if I wanted to record 100 instances of the "Generate" button being pressed, I would go to the web service, enter in "100" into an open field, and the service would go to the website and run the "Generate" task 100 times, collecting the text strings retrieved from these tasks and output a flat file with the results. The website is: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online