Build a website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₫5500000 - ₫16000000 VND
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

install sever and theme project,fix error funtion,design interfac

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online