Đã đóng

Build a website

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫16226495 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫5500000 - ₫16000000 VND
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

install sever and theme project,fix error funtion,design interfac

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online