Build a website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₫5500000 - ₫16000000 VND
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

install sever and theme project,fix error funtion,design interfac

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online