Đã đóng

Build website/Mobile App for stock market -- 2

Dự án này đã nhận được 102 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1423 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Develop a website for stock screening and portfolio tracking.

key functionality would be:

Direct Stock Search

Screens for searching stock

News feed

Ratio

Chart

My watch list

you can see complete functionality at [url removed, login to view], it is a github project so you will get the whole source code.

Portfolio tracking at [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

user should be able to upload/download portfolio and view it, UI should be innovative and should cover of best of both.

Portfolio should cover all type of asset class eg: Stock, mutual fund, real estate, insurance, bullion etc.

Trading: Trading Shall be allowed like [url removed, login to view], Zerodha provide API for same(Kite).

All above should be supported as Web, mobile app for android and Apple, should support offline mode like Facebook, Data goes to app and stay there, as it connect to server, it update and UI also update according to server data.

should use OOPS, with MVC and [url removed, login to view]

All Delivery should have proper commented code and documentation.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online