Đã đóng

Build a website from template examples in html5+css+automatic data updating from XML feed

Dự án này đã nhận được 72 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3144 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Design a website like in attached files. It will include also a search engine with drop down list like in trivago dot com website. The website will automatically update articles from other website feeds, together with photo and other digit data from XML files. The website will be an approximate full screen one, with a search bar at its' bottom. The full screen image will be updated from a list of uploaded images, depending on the selected location. Some animation like in the attached video is also required (video time from second 09-14 and 0,36min-0,40min )

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online