Build a 3 word address validation extension in Magento

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

what3words gives every 3mx3m square in the world a unique 3 word address. It is a great tool to use when a street address is not accurate enough or doesn’t exist.

Develop a Magento extension to allow users to validate 3 word addresses.

- Uses the what3words jQuery autosuggest plugin ([url removed, login to view]).

- Allows a user to configure the plugin:

- what3words API key

- number of autosuggest results

- direction of layout ('right to left' vs 'left to right')

- input placeholder text

- autosuggest language

- filter results by country

UI as per screenshots.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online