Đã đóng

My Building Designer Project - 15/02/2017 10:59 EST

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $416 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

we need to make some changes to the architecture plans and blueprints and engineering work. we have the original plans. we are remodeling the house and need updated architecture plans to get permits from the sacramento county. we are converting the upstairs loft to the bedroom and expanding the bathroom. the architecture should be approved in sacramento county. we do not need 3d modeling, we just need the required blueprints for the permits.

Các kỹ năng được yêu cầu
Sacramento, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online